Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj
Szanowni Państwo, informujemy, że dn. 16.08.2024 dord będzie nieczynny .  

Kłodzko

Zmień oddział
ul. Warty 19, 57-300 Kłodzko
Referat Obsługi Klienta
(74) 867-40-24
klodzko@dord.dolnyslask.pl
PN - PT 08:30 - 15:30

Egzamin teoretyczny

JĘZYKI DOSTĘPNE NA EGZAMINACH TEORETYCZNYCH:

Szanowni Państwo, informujemy, że na chwilę obecną dostępne języki w jakich można zdawać egzaminy teoretyczne na prawo jazdy to: język polski, język angielski, język niemiecki oraz dostępny jest dla kategorii B prawa jazdy również język ukraiński.

Egzamin teoretyczny przeprowadzamy przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego czyli egzamin ten rozwiążesz na komputerze. Pokaż nam, że zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej nie są Ci obce, że zdajesz sobie sprawę z zagrożeń związanych z ruchem drogowym, wiesz jakie są obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu oraz wiesz jak postępować w sytuacjach nadzwyczajnych.

Po wejściu na salę egzaminacyjną egzaminator zaprosi Cię na konkretne stanowisko egzaminacyjne. Na ekranie wyświetlone zostaną Twoje dane, a egzaminator potwierdzi Twoją tożsamość. Dokumentami stwierdzającymi tożsamość mogą być wyłącznie ważne w dniu egzaminu dowód osobisty, paszport lub karta pobytu.

Po naciśnięciu przycisku start pojawi się część opisowa, w której zawarte są zasady egzaminu oraz punktacja. Następnie wyświetli się instrukcja obsługi oprogramowania, czyli sposób udzielania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Teraz czas na egzamin próbny, który nie podlega ocenie i nie ma wpływu na wynik egzaminu. Możesz udzielić odpowiedzi na pytania próbne po to, żeby w praktyce sprawdzić jak udzielać odpowiedzi na pytania, zmieniać zaznaczone odpowiedzi czy przejść do następnego pytania. Po rozwiązaniu egzaminu próbnego czas na egzamin państwowy o czym przypomni Ci odpowiedni komunikat z zegarem odliczającym czas do rozpoczęcia części teoretycznej egzaminu państwowego.

Test składa się z 32 pytań o zróżnicowanej wartości punktowej. Są pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego za które otrzymasz 1 punkt, za pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa otrzymasz 2 punkty, a za pytania o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego system przyzna Ci 3 punkty.

Pytania te podzielone są na dwie grupy :

Na te pytania udzielasz odpowiedzi : „TAK lub „NIE”.

Na przeczytanie treści pytania masz 20 sekund po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund,

Na te pytania udzielasz odpowiedzi „A”, „B”, lub „C” – czas przewidziany na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi jest połączony i wynosi 50 sekund,

  • zaznaczone odpowiedzi możesz poprawić do chwili przejścia do następnego pytania lub chwili gdy upłynie czas przewidziany na dane pytanie i program sam przejdzie do pytania następnego. Niestety nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania.

Istotnym jest, że nieudzielenie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów za to pytanie,

  • maksymalną ilość punktów jaką możesz zdobyć to 74,
  • minimalna ilość punktów jaką musisz uzyskać by otrzymać wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego to 68.
  • czas trwania egzaminu wynosi 25 minut.

Zdałeś? Cieszymy się z tego i zapraszamy na część praktyczną egzaminu.

Jeśli jednak uzyskasz wynik negatywny, przypominamy o możliwości zapoznania się z pytaniami, na które udzieliłeś nieprawidłowej odpowiedzi. Dzięki temu sprawdzisz, co poszło nie tak. Żeby sprawdzić, w których pytaniach udzielona odpowiedź jest niewłaściwa – zgłoś chęć wyświetlenia prezentacji błędnych odpowiedzi egzaminatorowi po odczytaniu wyniku egzaminu. Pamiętaj, że ta możliwość dotyczy tylko osób, które uzyskały wynik negatywny części teoretycznej egzaminu państwowego.