Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Wrocław

Zmień oddział
Łagiewnicka 12 50-512 Wrocław
Sekretariat
/71/ 774-67-70
sekretariat@dord.dolnyslask.pl
/71/ 774-67-99
PN-PT, 8:00 - 15:00
Adres skrzynki ePUAP: /WORDWroclaw/SkrytkaESP
Referat Obsługi Klienta
/71/ 774-67-93
biuro@dord.dolnyslask.pl
PN-PT, 8.00 - 15:50
Dział Szkoleń
/71/ 774-67-74
szkolenia@dord.dolnyslask.pl
Dział Egzaminowania
/71/ 774-67-76
Dział Organizacji i Logistyki
/71/ 774-67-78
Dział Finansowo - Księgowy
/71/ 774-67-83
Inspektor Ochrony Danych
/71/ 774-67-84
iod@dord.dolnyslask.pl

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Działania na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD)

Działania w zakresie poprawy BRD w regionie - DORD realizuje w ramach przedsięwzięć inicjowanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. DORD uczestniczy w monitorowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i opracowaniu wniosków w zakresie likwidacji istniejących i przewidywanych zagrożeń. W zakresie poprawy BRD współpracuje z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Inicjuje działalność edukacyjno -informacyjną poprzez:

  • szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego;
  • wspieranie przedszkoli oraz szkół w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w ruchu drogowym;
  • organizację konkursów z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego;
  • udostępnianie infrastruktury Ośrodka do prowadzenia konkursów, egzaminów na kartę rowerową;
  • Na wniosek szkół DORD sprawdza kwalifikację dzieci i młodzieży szkolnej ubiegającej się o kartę rowerową.

DORD z siedzibą we Wrocławiu prowadzi obsługę Sekretariatu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Nasze przedsięwzięcia: