Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj
Szanowni Państwo, informujemy, że dn. 16.08.2024 dord będzie nieczynny .  

Świdnica

Zmień oddział
ul. Głowackiego 1, 58-100 Świdnica
Referat Obsługi Klienta
(74) 857-32-98
otswidnica@word.walbrzych.pl
PON - PT 08:30 - 15:30

Cennik egzaminów na prawo jazdy

CENNIK opłat egzaminacyjnych obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2023 r. (Uchwała NR LII/1074/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2023 r.) :rogowego, tj.:

Rodzaj i kategoria prawa jazdyWysokość opłaty z tytułu przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy
Egzamin teoretyczny wszystkich kategorii50,00 zł
Egzamin praktyczny kat.:
AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1, T  oraz uprawnienie
do kierowania tramwajem
200,00 zł
Egzamin praktyczny kat.:
B+E, B96, C1+E, C, C+E, D, D+E oraz D1+E
250,00 zł

Opłata za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kandydatów na kierowców i kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy wynosi 50 złotych.

Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd
silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne,
w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1.

Dot.: opłat egzaminacyjnych – Uprzejmie informuje się, że wpłaty/nadpłaty za egzamin na prawo jazdy, które zostały niewykorzystane – podlegają zwrotowi na pisemny wniosek osoby której dotyczą.

  • Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.
    (istnieje możliwość poinformowania WORD, o niestawieniu się na wyznaczony egzamin państwowy za pośrednictwem poczty elektronicznej email lub fax’u, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym do godz. 00:00.