Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Oława

Zmień oddział
ul. Różana 8, 55-200 Oława
Sekretariat
530 808 711
olawa@dord.dolnyslask.pl
PN - PT, 8:00 - 15:50
Oddział Terenowy przeprowadza egzaminy w zakresie kategorii prawa jazdy: "B, B1"

mOBYWATEL

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z zapisem § 12 ust 1 rozporządzenia MI w sprawie egzaminowania osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami (...), osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

  1. dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska;
  2. kartę pobytu;
  3. paszport;
  4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  6. zgoda na pobyt tolerowany;

ORAZ

zgodnie z ustawą o aplikacji mObywatel z dnia 26 maja 2023 r. osoba egzaminowana może przystąpić
do egzaminu państwowego, jeżeli okaże w dniu egzaminu dokument mObywatel (dokument mobilny stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron) przez okazanie egzaminatorowi tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowanego na dzień egzaminu.

NIE JEST NA EGZAMINIE RESPEKTOWANA CELEM IDENTYFIKACJI OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ
DO EGZAMINU:

  • fotografia dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • dokument zniszczony (naruszona szata graficzna) np. całkowicie przełamany,
    przedziurawiony, niekompletny!