Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Lubań

Zmień oddział
ul. Dolna 8, 59-800 Lubań
Referat Obsługi Klienta
603-111-387
76 866-02-51
biuro.lg@dord.dolnyslask.pl
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Biuro jest czynne codziennie w godzinach 8:00 - 14:00
Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Egzamin praktyczny

Część praktyczna państwowego egzaminu na prawo jazdy ma wykazać, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy, potrafi w praktyce zastosować przepisy ruchu drogowego.

Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1206)

 Każda osoba oczekująca na egzamin powinna:

 • posiadać ważny dokument tożsamości pozwalający egzaminatorowi zweryfikować dane osoby egzaminowanej,
 • posiadać okulary, soczewki, aparaty słuchowe, itp. Jeśli posiada takie wskazanie w orzeczeniu lekarskim.

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy w zakresie kategorii B jest nagrywana. Dopuszcza się, możliwość nagrywania egzaminów innych niż kategorii B. 

Egzamin praktyczny można podzielić na pięć etapów:

 1. Sprawdzenie tożsamości, przedstawienie się egzaminatora.
 2. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy.
 3. Wykonanie zadań na placu manewrowym.
 4. Wykonanie zadań w ruchu drogowym.
 5. Omówienie egzaminu.

Etapy 1-3 oraz 5 wykonywane są na placu manewrowym.

Etap 4 wykonywany jest w ruchu drogowym, na drogach publicznych.

1. Sprawdzenie tożsamości, przedstawienie się egzaminatora

Każda osoba przystępująca do egzaminu musi okazać ważny dokument tożsamości.

Egzaminator przedstawia się i upewnia się, że osoba rozumie zasady przebiegu egzaminu.

2. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy

Podczas losowania osoby egzaminowanej przez egzaminatora, komputerowy system do egzaminowania, automatycznie losuje czynności do wykonania w zakresie kontroli technicznej pojazdu, mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

System losuje po jednym elemencie z grupy:

 • I
 • poziom oleju w silniku,
 • poziom płynu chłodzącego,
 • poziom płynu hamulcowego,
 • obecność płynu w spryskiwaczach,
 • działanie sygnału dźwiękowego,
 • II
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • działanie świateł mijania,
 • działanie świateł drogowych,
 • działanie świateł hamowania „STOP”,
 • działanie świateł cofania,
 • działanie świateł kierunkowskazów,
 • działanie świateł awaryjnych,
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych - jeśli występuje.

dodatkowo dla kategorii B(96), B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:

 • sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
 • sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut.

Osoba egzaminowana musi dostosować pojazd do swojej postury w taki sposób, aby mogła bezpiecznie prowadzić pojazd.

Przygotowanie pojazdu polega na:

 • ustawieniu fotela,
 • ustawieniu zagłówka,
 • ustawieniu lusterek,
 • zapięciu pasów bezpieczeństwa,
 • upewnieniu się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.

3. Wykonanie zadań na placu manewrowym

Ta część egzaminu pozwala na ocenę, czy osoba egzaminowana potrafi używać elementów pojazdów oraz bezpiecznie panować nad pojazdem.

W zależności od kategorii prawa jazdy, zadania do wykonania na placu manewrowym mogą się różnić.

4. Wykonanie zadań w ruchu drogowym

Ta część egzaminu jest przeprowadzana w celu sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, w ruchu drogowym.

Podczas tej części egzaminu, egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 • sposób wykonywania manewrów na drodze,
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
 • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
 • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

Zadania egzaminacyjne oceniane są wg zasad określonych w tabelach, które znajdują się w Załączniku nr 2 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1206)

5. Omówienie egzaminu

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator omawia z osobą egzaminowaną wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania.

 UWAGA:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

a) obuwia pełnego zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy, lub zatrzaski, lub obuwia motocyklowego,
b) spodni z długimi nogawkami,
c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
d) rękawic zakrywających całe dłonie;

W związku z sytuacją pandemiczną na egzamin kat. A (w tym AM, A1, A2) należy dodatkowo (poza wymogami wskazanymi powyżej) zgłosić się z własnym kaskiem oraz słuchawkami wyposażonymi w wejście typu „minijack”. Brak tego wyposażenia będzie uniemożliwiał przeprowadzenie egzaminu.


Nadzór nad przeprowadzeniem egzaminu państwowego sprawuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Adres Urzędu:
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50 - 411 Wrocław