Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj
Szanowni Państwo, informujemy, że dn. 16.08.2024 dord będzie nieczynny .  

Legnica

Zmień oddział
ul. Bydgoska 30c, 59-220 Legnica
Referat Obsługi Klienta
/76/ 866-02-51
biuro.lg@dord.dolnyslask.pl
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:20
Dział Szkoleń
/76/ 866-02-51 wew. 101
szkolenia.lg@dord.dolnyslask.pl
Sekretariat
/76/ 866-02-51 wew. 101
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
/71/ 774-67-84
iod@dord.dolnyslask.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY  WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY W  DOLNOŚLĄSKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z uchwałą Nr LII/1074/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy na terenie województwa dolnośląskiego, z dniem 1 kwietnia 2023 r. zmianie ulega wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego, tj.:

Rodzaj i kategoria prawa jazdyWysokość opłaty z tytułu przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy
Egzamin teoretyczny wszystkich kategorii50,00 zł
Egzamin praktyczny kat.:
AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1, T  oraz uprawnienie
do kierowania tramwajem
200,00 zł
Egzamin praktyczny kat.:
B+E, B96, C1+E, C, C+E, D, D+E oraz D1+E
250,00 zł

Jednocześnie informujemy, że:

1) w przypadku, gdy termin egzaminu na prawo jazdy przypada po dniu 31 marca br., ale wyznaczono
go przed dniem 1 kwietnia br. - obowiązuje obecna wysokość opłaty;

2) w przypadku, gdy termin egzaminu na prawo jazdy wyznaczonego na dzień przypadający po dniu 31 marca br. zostaje zmieniony po tej dacie - obowiązuje nowa wysokość opłaty (konieczna będzie dopłata do wysokości obowiązujących stawek).