Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

W załączeniu przesyłam wniosek MSIG – M1 z załącznikami: Sprawozdaniem finansowym Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego za rok 2023 zatwierdzonym Uchwałą nr 8528/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 kwietnia 2024 r., Sprawozdaniem z badania, Uchwałą zatwierdzającą oraz Zarządzeniem o przeznaczeniu zysku.

Załączam również dowód opłaty za publikację w MSIG i 1 egzemplarz MSIG oraz wizualizację sprawozdania.