Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Wrocław

Zmień oddział
Łagiewnicka 12 50-512 Wrocław
Sekretariat
/71/ 774-67-70
sekretariat@dord.dolnyslask.pl
/71/ 774-67-99
PN-PT, 8:00 - 15:00
Adres skrzynki ePUAP: /WORDWroclaw/SkrytkaESP
Referat Obsługi Klienta
/71/ 774-67-93
biuro@dord.dolnyslask.pl
PN-PT, 8.00 - 15:50
Dział Szkoleń
/71/ 774-67-74
szkolenia@dord.dolnyslask.pl
Dział Egzaminowania
/71/ 774-67-76
Dział Organizacji i Logistyki
/71/ 774-67-78
Dział Finansowo - Księgowy
/71/ 774-67-83
Inspektor Ochrony Danych
/71/ 774-67-84
iod@dord.dolnyslask.pl

Kurs reedukacyjny

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Zgodnie z w art. 98a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2021 poz. 1212 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2242 z późń. zm.) w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i posiadają pismo od starosty informujące o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących  do 15 uczestników wg. programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 roku (Dz. U. 2021 poz. 2242 z późń. zm.). Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

  • dokonać opłaty za szkolenie,
  • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową (wniosek).
  • zapoznać się z regulaminem kursu.

Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

  • ważny dokument tożsamości.

Opłaty:

  • Koszt szkolenia wynosi 500,- zł brutto – wpłata na konto DORD Wrocław Santander Bank Polska S.A. 85 1090 2486 0000 0001 0464 0464 tytułem: imię i nazwisko – kurs reedukacyjny;
  • Osoba zapisana na Kurs może z niego zrezygnować, bez ponoszenia kosztów najpóźniej dzień przed jego rozpoczęciem. Rezygnacji można dokonać: telefonicznie71 774-67-74 lub 71 774-67-75,  mailowo: szkolenia@dord.dolnyslask.pl  lub osobiście.

Dokumenty można złożyć w siedzibie DORD we Wrocławiu przy ul. Łagiewnickiej 12 w Dziale Szkoleń Pok. A-109, A-110 lub przesłać email-em na adres szkolenia@dord.dolnyslask.pl

Szczegółowych informacji udziela i przyjmuje zapisy:
Dział Szkoleń tel. 71 774-67-74(75)

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A. 

85 1090 2486 0000 0001 0464 0464