Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Wrocław

Zmień oddział
Łagiewnicka 12 50-512 Wrocław
Sekretariat
/71/ 774-67-70
sekretariat@dord.dolnyslask.pl
/71/ 774-67-99
PN-PT, 8:00 - 15:00
Adres skrzynki ePUAP: /WORDWroclaw/SkrytkaESP
Referat Obsługi Klienta
/71/ 774-67-93
biuro@dord.dolnyslask.pl
PN-PT, 8.00 - 16.00
Dział Szkoleń
/71/ 774-67-74
szkolenia@dord.dolnyslask.pl
Dział Egzaminowania
/71/ 774-67-76
Dział Organizacji i Logistyki
/71/ 774-67-78
Dział Finansowo - Księgowy
/71/ 774-67-83
Inspektor Ochrony Danych
/71/ 774-67-84
iod@dord.dolnyslask.pl

Kierowców naruszających przepisy

Załącznik

       do Zarządzenia Nr 1/22 z dnia 3.01.2022 r.

Regulamin szkolenia

dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 957). Szczegółowo postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 488 z późn. zm.).

Szkolenie organizowane jest w siedzibie DORD we Wrocławiu, w Oddziałach Regionalnych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu oraz w Oddziałach Terenowych.

 1. Szkolenie prowadzone jest przez policjanta ruchu drogowego i psychologa.
 2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć, odejmując je według kolejności wpisów.
 3. Liczba odjętych punktów z tytułu szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
 4. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby posiadające prawo jazdy dłużej niż rok i mające na swym koncie nie więcej niż 24 punkty karne (ostateczne i podlegające wpisowi tymczasowemu) za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie obowiązuje rejonizacja.
 5. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 6. Koszt szkolenia wynosi 350 zł.
 7. Przyjęcie na szkolenie prowadzone jest w DORD we Wrocławiu, w Oddziałach Regionalnych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu oraz w Oddziałach Terenowych  w godzinach pracy ośrodka. Aby zapisać się na szkolenie należy złożyć wypełniony wniosek i potwierdzenie opłaty za szkolenie oraz przedstawić prawo jazdy.
 8. Zapisu na szkolenie można dokonać również drogą internetową. W tym celu należy:
  a)      pobrać wniosek (link) ze strony internetowej i wypełnić go,
  b)      dokonać opłaty w kwocie 350 zł,
  c)       zeskanowany wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie należy przesłać na adres mailowy, a następnie uzgodnić telefonicznie termin Szkolenia.
 9. Osoba zgłaszająca się na szkolenie zobowiązana jest do okazania prawa jazdy. Osoby zgłaszające się przez internet dodatkowo składają oryginał wniosku i dowodu wpłaty.
 10. Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego lub osoba przez niego upoważniona potwierdza odbycie szkolenia wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie.
 11. Kopia zaświadczenia przesyłana jest organowi prowadzącemu ewidencję. 
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2022 r. 

SZKOLENIA PROWADZONE SĄ DO 16 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Najbliższe planowane szkolenia :            

26.08.2022 r. (piątek) godz. 9:00

02.09.2022 r. (piątek) godz. 9:00

09.09.2022 r. (piątek) godz. 9:00

16.09.2022 r. (piątek) godz. 9:00

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje: DORD we Wrocławiu ul. Łagiewnicka 12, Dział Szkoleń Pok. A-109, A-110 adres email: szkolenia@dord.dolnyslask.pl.  tel. 71 774-67-74 (75)

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A. 

85 1090 2486 0000 0001 0464 0464