Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Wrocław

Zmień oddział
Łagiewnicka 12 50-512 Wrocław
Sekretariat
/71/ 774-67-70
sekretariat@dord.dolnyslask.pl
/71/ 774-67-99
PN-PT, 8:00 - 15:00
Adres skrzynki ePUAP: /WORDWroclaw/SkrytkaESP
Referat Obsługi Klienta
/71/ 774-67-93
biuro@dord.dolnyslask.pl
PN-PT, 8.00 - 16.00
Dział Szkoleń
/71/ 774-67-74
szkolenia@dord.dolnyslask.pl
Dział Egzaminowania
/71/ 774-67-76
Dział Organizacji i Logistyki
/71/ 774-67-78
Dział Finansowo - Księgowy
/71/ 774-67-83
Inspektor Ochrony Danych
/71/ 774-67-84
iod@dord.dolnyslask.pl

Cennik

Przed przystąpieniem do egzaminu należy wnieść odpowiednią opłatę. Można to uczynić bezpośrednio w Referacie Obsługi Klienta DORD (wyłącznie kartą płatnicza) lub wcześniej
wpłacić na konto Ośrodka:

CENNIK opłat egzaminacyjnych obowiązujący od dnia 19.01.2013 r. :

Rodzaj egzaminuKategorie uprawnień
AMA1,A2,ABT,B1,
C1,D1
CDB96B+EC+E,
C1+E,
D1+E,
D+E
pozwolenie
Teoretyczny 303030303030---30
Praktyczny140180140170200200170200245125
Razem170210170200230230170200245155

Opłata za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kandydatów na kierowców i kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy wynosi 50 złotych.

Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd
silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne,
w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1.

Nr konta DORD:
Santander Bank Polska S.A. 12 Oddział we Wrocławiu
85 1090 2486 0000 0001 0464 0464

Opłata za wydanie prawa jazdy: 100,00 zł płatna na konto wydziału komunikacji zgodnie
z miejscem stałego zameldowania
(plus opłata ewidencyjna: 0,50 zł)

Termin egzaminu Klient ustala w chwili składania wymaganych dokumentów w Referacie Obsługi
Klienta (ROK). Można z niego zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu. W przypadku wystąpienia wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty
zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%.

Podstawa prawna -rozporządzenie MTBiGM z dnia 9 kwietnia 2013 r. poz. 476 - zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego
oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 16 stycznia 2013 r.