Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Wałbrzych

Zmień oddział
ul. Piotra Wysockiego 28, 58-304 Wałbrzych
Referat Obsługi Klienta
(74) 665-91-16
biuro.wb@dord.dolnyslask.pl
PN - PT 08:00 - 15:30
Dział Szkoleń
(74) 665-91-15
szkolenia.wb@dord.dolnyslask.pl
Sekretariat
(74) 665-91-11
sekretariat.wb@dord.dolnyslask.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
/71/ 774-67-84
iod@dord.dolnyslask.pl

Kierowanie ruchem drogowym

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Na podstawie  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 143) osoby upoważnione do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze, aby mogły wykonywać czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym muszą ukończyć szkolenie organizowane odpłatnie przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników kolejowych;
 • osób działających w imieniu zarządcy drogi oraz osób wykonujących roboty na drodze na zlecenie lub za zgoda zarządcy drogi;
 • osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu;
 • kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 • ratowników górskich;
 • strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku;
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego;
 • pilotów pojazdów nienormatywnych;
 • pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej;
 • członków zespołu ratownictwa medycznego.

Program szkolenia obejmuje 8 godzin z zakresu:

 • Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą.
 • Możliwość reakcji na zachowanie uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem.
 • Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.
 • Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się.
 • Sprawdzanie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Instytucje i firmy chcące przeszkolić swojego pracownika w tym zakresie, proszone są o pisemne zgłoszenie osoby, zawierające dane personalne osoby skierowanej, oraz dane instytucji. Informacje te, niezbędne są do wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.
Szkolenie trwa 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) i kończy się sprawdzeniem stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Koszt szkolenia wynosi 350 zł. brutto za każdą osobę.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne przez okres 5 lat od daty wydania. Po upływie okresu ważności zaświadczenia, osoba musi ponownie odbyć kurs.

Najbliższe planowane szkolenia:  

 • 24.04.2024 r. godz. 09:00 - 15:30 - Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 28 - BRAK MIEJSC
 • 08.05.2024 r. godz. 09:00 - 15:30 - Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 28 - 5 wolnych miejsc
 • 15.05.2024 r. godz. 09:00 - 15:30 - Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 28 - 5 wolnych miejsc
 • 28.05.2024 r. godz. 09:00 - 15:30 - Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 28 - 5 wolnych miejsc

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Nr konta bankowego:
Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2271 0000 0005 8400 0501

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE