Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Wałbrzych

Zmień oddział
ul. Piotra Wysockiego 28, 58-304 Wałbrzych
Referat Obsługi Klienta
(74) 665-91-16
biuro.wb@dord.dolnyslask.pl
PN - PT 08:00 - 15:30
Dział Szkoleń
(74) 665-91-15
szkolenia.wb@dord.dolnyslask.pl
Sekretariat
(74) 665-91-11
sekretariat.wb@dord.dolnyslask.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
/71/ 774-67-84
iod@dord.dolnyslask.pl

Aktualności


Informacja dotycząca egzaminów w zakresie kategorii AM,A1,A2,A

         Osoba egzaminowana w zakresie prawa jazdy kategorii AM,A1,A2 lub A prawa jazdy, na egzamin państwowy ZAPEWNIA WE WŁASNYM ZAKRESIE odpowiedni strój ochronny wymieniony w rozporządzeniu „w sprawie egzaminowania” (Dz.U. poz.1206 z 2019 roku z późn. zm.) w postaci:

  • obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
  • spodni z długimi nogawkami,
  • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
  • rękawic zakrywających całe dłonie.

W przypadku braku spełnienia w/w warunków egzaminator nie przeprowadzi egzaminu państwowego. Wniesiona opłata egzaminacyjna NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Ze względu na utrzymujący się w dalszym ciągu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 1028 z 2022 roku) sugerujemy zapewnienie we własnym zakresie:

  • kasku motocyklowego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym wraz ze słuchawką z wyjściem „minijack” lub „microjack”.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego Oddział Regionalny w Wałbrzychu znajduje się
w posiadaniu dwóch motocykli w zakresie kat.A.  Są to motocykle Yamaha MT-07 i XJ6.
Ośrodek nie prowadzi zapisów na konkretny model motocykla.
Stąd prośba również do instruktorów szkolących w zakresie w/w kategorii, aby osoby szkolone o tym fakcie informować. Przypominamy, że zgodnie z Art.53 ust.4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.), na wniosek osoby egzaminowanej istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu na wskazanym konkretnie pojeździe ośrodka szkolenia kierowców. Wtedy do wniosku należy dołączyć oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.

Proszę pamiętać, że egzaminator nie przeprowadzi egzaminu jeżeli warunki atmosferyczne będą uniemożliwiały jego przeprowadzenie.


PRZYPOMINAMY: DOT. REZYGNACJI LUB ZMIANY TERMINU EGZAMINU.

Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej (niezbędny własnoręczny podpis) ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej.

Informacja o niestawieniu się na egzamin w wyznaczonym terminie - pobierz

Zmianę terminu lub rezygnację z egzaminu można napisać również odręcznie, koniecznie podpisać i przesłać pocztą tradycyjną lub w formie zdjęcia na adres email: biuro.wb@dord.dolnyslask.pl