Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Świdnica

Zmień oddział
ul. Głowackiego 1, 58-100 Świdnica
Referat Obsługi Klienta
(74) 857-32-98
otswidnica@word.walbrzych.pl
PON - PT 08:30 - 15:30

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Informujemy, że zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, prowadzi KURSY REEDUKACYJNE w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Osoba, która została skierowana na taki kurs przez właściwego starostę, obowiązana jest m. in. do:

 • odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu;
 • przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego tylko temu kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach. (Art. 100 ust.5 w/w ustawy)

Najważniejsze informacje:

 • Kurs reedukacyjny prowadzony jest w formie wykładów i trwa 2 dni, przez 8 godzin lekcyjnych (6 zegarowych) każdego dnia,
 • Cena kursu wynosi 400 zł.

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!
O zakwalifikowaniu na dany kurs decyduje kolejność dokonania kompleksowego i skutecznego zapisu tj.:

 • złożenie wymaganego wniosku o przyjęcie na szkolenie;
 • złożenie kserokopii skierowania na kurs;
 • dokonanie płatności (w siedzibie WORD opłata możliwa wyłącznie kartą płatniczą), lub przelewem na konto i dostarczyć z dokumentami potwierdzenie przelewu.

ZGŁOSZENIE NA KURS:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta, lub zeskanować i przysłać pocztą elektroniczną na adres:

 • w Wałbrzychu: dok@word.walbrzych.pl
 • w Kłodzku: otklodzko@word.walbrzych.pl
 • Osoba przystępująca do kursu winna posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport.
 • Opłatę za uczestnictwo w kursie można wnieść w Dziale Obsługi Klienta lub na konto WORD:
  Santander Consumer Bank SA – 87109022710000000584000501