Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Świdnica

Zmień oddział
ul. Głowackiego 1, 58-100 Świdnica
Referat Obsługi Klienta
(74) 857-32-98
otswidnica@word.walbrzych.pl
PON - PT 08:30 - 15:30

Sposoby zapisu na egzamin

Sposoby zapisu na egzamin

Zapisy na egzaminy:

Termin egzaminu można ustalić w Referacie Obsługi Klienta, dokonując płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem portalu INFO-CAR.

Istnieje również możliwość dokonania płatności za egzamin przelewem na podany niżej numer konta bankowego, podając w tytule przelewu: Imię, Nazwisko oraz numer PESEL osoby przystępującej do egzaminu. Wówczas należy zgłosić się w Referacie Obsługi Klienta i przedstawić potwierdzenie płatności, lecz nie wcześniej niż po 2 dniach od wpłaty, gdyż zapis na egzamin będzie możliwy dopiero po zaksięgowaniu płatności.

Numer konta bankowego:
87 1090 2271 0000 0005 8400 0501 - Santander Consumer Bank S.A.

Zmiana / odwołanie terminu egzaminu:

Zmianę terminu egzaminu lub jego odwołanie można dokonać nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym  tylko w formie pisemnej,  jednakże można dokonać tego również za pośrednictwem email’a, lub faxu przysyłając stosowną informację na adres:

Po wysłaniu informacji / pisma prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia odebrania wiadomości przez DORD.

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy INFORMUJE OŚRODEK EGZAMINOWANIA o nadanym przez organ wydający prawo jazdy numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę oraz składa odpowiednio:

1/ dowód uiszczenia opłaty za egzamin (wpłaty przyjmuje DORD),

2/ wniosek, o którym mowa w art. 54, ust.6 ustawy o kierujących,

3/ wniosek, o którym mowa w art. 55 ust.1 ustawy o kierujących, z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem instruktora.

                             W przypadku żołnierzy odbywających szkolenie w jednostkach wojskowych przed wyznaczeniem terminu egzaminu przez ośrodek egzaminowania dowódca jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie składa wniosek o jego wyznaczenie, a informację o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę przekazuje nie później niż  na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

                             Ośrodek egzaminowania na podstawie ww. informacji pobiera informacje zawarte w profilu kandydata n kierowcę udostępnionym przez organ wydający prawa jazdy w systemie teleinformatycznym wraz z informacją o ukończonym szkoleniu dla kandydatów na kierowców – jeżeli odbycie takiego szkolenia było wymagane. 

OSOBA  EGZAMINOWANA  MOŻE  PRZYSTĄPIĆ  DO  EGZAMINU  PAŃSTWOWEGO,  JEŻELI:

– okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość :

  • dowód osobisty,
  • kartę pobytu,
  • paszport,
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca,
  • zgoda na pobyt tolerowany.

Ważna informacja dla osób przystępujących do egzaminu praktycznego w zakresie kat. AM, A1,A2 i A:

EGZAMINATOR NIE PRZEPROWADZI EGZAMINU PAŃSTWOWEGO  JEŻELI OSOBA EGZAMINOWANA NIE ZAPEWNI SOBIE ODPOWIEDNIEGO STROJU OCHRONNEGO W POSTACI:

  • obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
  • spodni z długimi nogawkami,
  • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
  • rękawic zakrywających całe dłonie.

Podstawa prawna Dz.U. Poz.232 z 25 lutego 2016 roku

Druki do pobrania