Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Oleśnica

Zmień oddział
ul. Wrocławska 30b, 56-400 Oleśnica
Referat Obsługi Klienta
531 909 105
olesnica@dord.dolnyslask.pl
PN - PT, 8:00 - 15:50
Oddział Terenowy przeprowadza egzaminy praktyczne w zakresie kategorii prawa jazdy: "B, B1"oraz teoretyczne w zakresie kategorii "A, A1, A2, AM, B, B1"

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY  WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY W  DOLNOŚLĄSKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z uchwałą Nr LII/1074/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy na terenie województwa dolnośląskiego, z dniem 1 kwietnia 2023 r. zmianie ulega wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego, tj.:

Rodzaj i kategoria prawa jazdyWysokość opłaty z tytułu przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy
Egzamin teoretyczny wszystkich kategorii50,00 zł
Egzamin praktyczny kat.:
AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1, T  oraz uprawnienie
do kierowania tramwajem
200,00 zł
Egzamin praktyczny kat.:
B+E, B96, C1+E, C, C+E, D, D+E oraz D1+E
250,00 zł

Jednocześnie informujemy, że:

1) w przypadku, gdy termin egzaminu na prawo jazdy przypada po dniu 31 marca br., ale wyznaczono
go przed dniem 1 kwietnia br. - obowiązuje obecna wysokość opłaty;

2) w przypadku, gdy termin egzaminu na prawo jazdy wyznaczonego na dzień przypadający po dniu 31 marca br. zostaje zmieniony po tej dacie - obowiązuje nowa wysokość opłaty (konieczna będzie dopłata do wysokości obowiązujących stawek).