Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Milicz

Zmień oddział
ul. Powstańców Wielkopolskich 5 56-300 Milicz
Referat Obsługi Klienta
793 801 000
milicz@dord.dolnyslask.pl
PON -PT 8:00 - 14:30

Ceny egzaminów państwowych

Przed przystąpieniem do egzaminu należy wnieść odpowiednią opłatę.
Można to uczynić bezpośrednio przy zapisie na egzamin (płatność kartą płatniczą) lub wpłacić na konto Ośrodka:

Santander Bank Polska
39 1500 1429 1214 2002 3144 0000

Tytułem: Imię i Nazwisko PESEL

KATEGORIEEgzamin
teoretyczny
i
praktyczny /całość/
Ponowne przystąpienie do egzaminu /w przypadku nie zgłoszenia się na praktykę i teorię/Egzamin
praktyczny
Ponowne przystąpienie do egzaminu /w przypadku nie zgłoszenia się na egzamin praktyczny/
Opłata za egzamin TEORETYCZNY na wszystkie kategorie       50,00 zł
B250,00 zł250,00 zł200,00 zł200,00 zł
B+E------250,00 zł250,00 zł
A, A1, A2, AM250,00 zł250,00 zł200,00 zł200,00 zł
C, D300,00 zł300,00 zł250,00 zł250,00 zł
B1, C1, D1, T250,00 zł250,00 zł200,00 zł200,00 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E------250,00 zł250,00 zł

Opłata za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kandydatów na kierowców i kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy wynosi 50 złotych.

Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia oraz gdy jazda egzaminacyjna odbywa się ich pojazdem.

UWAGA: ZA NIE ZGŁOSZENIE SIĘ W WYZNACZONYM TERMINIE NA EGZAMIN I PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI OPŁATA WYNOSI 100 % CENY EGZAMINU.