Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Lubin

Zmień oddział
ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin
Referat Obsługi Klienta
76 866-02-51
76 818-00-95
biuro.lg@dord.dolnyslask.pl
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Biuro jest czynne w środy w godzinach od 7:30 do 15:30
Egzaminy są przeprowadzane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Wymagane dokumenty

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana, informuje ośrodek egzaminowania o numerze PKK oraz składa:

  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
  • wniosek, o którym mowa w art. 54 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011r. ( w egzaminie uczestniczy dodatkowo egzaminator, który nadzoruje ten egzamin, wyznaczony przez Dyrektora WORD)
  • wniosek z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011r. (w egzaminie praktycznym może być obecny instruktor, który szkolił te osobę)
  • wniosek o którym mowa w art. 53 ust. 4a i w art art. 53a pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011r. (przeprowadzenie egzaminu praktycznego pojazdem OSK i wyrażenie zgody ośrodka na udział pojazdu w egzaminie)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30 poz. 151), Rozporządzenie MTBiGM z dnia 13 lipca 2012r. (Dz.U. z dnia 5 września 2012r. poz. 995)