Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Lubin

Zmień oddział
ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin
Referat Obsługi Klienta
76 866-02-51
76 818-00-95
biuro.lg@dord.dolnyslask.pl
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Biuro jest czynne w środy w godzinach od 7:30 do 15:20
Egzaminy są przeprowadzane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Rezygnacja z terminu egzaminu na prawo jazdy

Jeżeli chcesz zmienić termin egzaminu nie ponosząc dodatkowych kosztów, dostarcz nam swoją rezygnację nie później niż na 2 dni robocze przed zaplanowanym egzaminem (dzień zgłoszenia i egzaminu dzielą dwa pełne dni).

Możesz to zrobić

Na podstawie § 11 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, dyrektor ośrodka egzaminowania może w przypadkach losowych podjąć decyzję o skróceniu terminu złożenia rezygnacji z egzaminu (Dz.U. z 2023 r. poz. 2659).