Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Lubin

Zmień oddział
ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin
Referat Obsługi Klienta
76 866-02-51
76 818-00-95
biuro.lg@dord.dolnyslask.pl
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Biuro jest czynne w środy w godzinach od 7:30 do 15:20
Egzaminy są przeprowadzane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Informacja w sprawie rozpoczęcia procedury zakupu pojazdów przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów kat. B w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
we Wrocławiu oraz Oddziałach Terenowych w Oleśnicy, Oławie i Miliczu.

Realizując wdrożoną „Politykę ujednolicenia floty pojazdów przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów na kat. B prawa jazdy w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego”, mającą na celu wprowadzenie od roku 2026  jednej marki pojazdów w siedzibie DORD oraz wszystkich Oddziałach Regionalnych i Terenowych Ośrodka, uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy procedurę, przewidzianą zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę pojazdów do Wrocławia oraz Oddziałów Terenowych w Oleśnicy, Miliczu i Oławie.

Postępowanie pn. „Dostawa, w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu 27 szt. pojazdów egzaminacyjnych dla DORD, przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na kat. B prawa jazdy” prowadzone jest w trybie art. 132 ustawy Pzp, tj.  przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie w przedmiotowej sprawie zostało opublikowane w dniu 01.02.2022 r.
w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  - nr ogłoszenia 2022/S 022-054159.

Treść ogłoszenia, a także Specyfikacja Warunków Zamówienia, znajdują się na Platformie zakupowej pod adresem http://dord.ezamawiajacy.pl

Zgodnie z założeniami, przewidzianymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dostawa pojazdów nastąpi do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu zakończenia procedur przewidzianych obowiązującymi przepisami  i odbioru pojazdów, egzaminowanie prowadzone będzie na pojazdach dotychczas użytkowanych.