Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Lubań

Zmień oddział
ul. Dolna 8, 59-800 Lubań
Referat Obsługi Klienta
603-111-387
76 866-02-51
biuro.lg@dord.dolnyslask.pl
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Biuro jest czynne codziennie w godzinach 8:00 - 14:00
Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

mOBYWATEL

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z zapisem § 12 ust 1 rozporządzenia MI w sprawie egzaminowania osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami (...), osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

  1. dowód osobisty;
  2. kartę pobytu;
  3. paszport;
  4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  6. zgoda na pobyt tolerowany.

ORAZ

zgodnie z ustawą o aplikacji mObywatel z dnia 26 maja 2023 r. osoba egzaminowana może przystąpić
do egzaminu państwowego, jeżeli okaże w dniu egzaminu dokument mObywatel – dokument mobilny stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron, zaktualizowanego na dzień egzaminu.

NIE JEST NA EGZAMINIE RESPEKTOWANA CELEM IDENTYFIKACJI OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ
DO EGZAMINU:

  • fotografia dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • dokument zniszczony (naruszona szata graficzna) np. całkowicie przełamany,
    przedziurawiony, niekompletny!