Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Lubań

Zmień oddział
ul. Dolna 8, 59-800 Lubań
Referat Obsługi Klienta
603-111-387
76 866-02-51
biuro.lg@dord.dolnyslask.pl
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Biuro jest czynne codziennie w godzinach 8:00 - 14:00
Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Rezygnacja z terminu egzaminu na prawo jazdy

Jeżeli chcesz zmienić termin egzaminu nie ponosząc dodatkowych kosztów, dostarcz nam swoją rezygnację nie później niż na 2 dni robocze przed zaplanowanym egzaminem (dzień zgłoszenia i egzaminu dzielą dwa pełne dni).

Możesz to zrobić

Na podstawie § 11 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, dyrektor ośrodka egzaminowania może w przypadkach losowych podjąć decyzję o skróceniu terminu złożenia rezygnacji z egzaminu (Dz.U. z 2023 r. poz. 2659).