Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Legnica

Zmień oddział
ul. Bydgoska 30c, 59-220 Legnica
Referat Obsługi Klienta
/76/ 866-02-51
biuro.lg@dord.dolnyslask.pl
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:20
Dział Szkoleń
/76/ 866-02-51 wew. 101
szkolenia.lg@dord.dolnyslask.pl
Sekretariat
/76/ 866-02-51 wew. 101
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
/71/ 774-67-84
iod@dord.dolnyslask.pl

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Zgodnie z w art. 98a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2021 poz. 1212 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2242 z późń. zm.) w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i posiadają pismo od starosty informujące o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących  do 15 uczestników wg. programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 roku (Dz. U. 2021 poz. 2242 z późń. zm.). Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

  • dokonać opłaty za szkolenie,
  • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową (wniosek).
  • zapoznać się z regulaminem kursu.

Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

  • ważny dokument tożsamości.

Opłaty:

Koszt szkolenia wynosi 500,- zł brutto – wpłata na konto DORD OR Legnica Santander Bank Polska

95 1090 2590 0000 0001 3359 0664 tytułem: imię i nazwisko – kurs reedukacyjny;

Osoba zapisana na Kurs może z niego zrezygnować, bez ponoszenia kosztów najpóźniej dzień przed jego rozpoczęciem. Rezygnacji można dokonać: telefonicznie 76 866-02-51 wew. 101,  mailowo: szkolenia.lg@dord.dolnyslask.pl  lub osobiście.

Dokumenty można złożyć w siedzibie DORD OR w Legnicy, sekretariat (I piętro), lub przesłać email-em na adres szkolenia.lg@dord.dolnyslask.pl

 Najbliższe planowane szkolenia :            

06-07.06.2024 w godzinach od 8.00 do 14.00

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

Szczegółowych informacji udziela i przyjmuje zapisy:
Dział Szkoleń tel. 76 866-02-51 wew. 101

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A. 

95 1090 2590 0000 0001 3359 0664