Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Legnica

Zmień oddział
ul. Bydgoska 30c, 59-220 Legnica
Referat Obsługi Klienta
/76/ 866-02-51
biuro.lg@dord.dolnyslask.pl
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:20
Dział Szkoleń
/76/ 866-02-51 wew. 101
szkolenia.lg@dord.dolnyslask.pl
Sekretariat
/76/ 866-02-51 wew. 101
sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
/71/ 774-67-84
iod@dord.dolnyslask.pl

mOBYWATEL

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z zapisem § 12 ust 1 rozporządzenia MI w sprawie egzaminowania osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami (...), osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

  1. dowód osobisty;
  2. kartę pobytu;
  3. paszport;
  4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  6. zgoda na pobyt tolerowany.

ORAZ

zgodnie z ustawą o aplikacji mObywatel z dnia 26 maja 2023 r. osoba egzaminowana może przystąpić
do egzaminu państwowego, jeżeli okaże w dniu egzaminu dokument mObywatel – dokument mobilny stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron, zaktualizowanego na dzień egzaminu.

NIE JEST NA EGZAMINIE RESPEKTOWANA CELEM IDENTYFIKACJI OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ
DO EGZAMINU:

  • fotografia dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • dokument zniszczony (naruszona szata graficzna) np. całkowicie przełamany,
    przedziurawiony, niekompletny!