Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Kłodzko

Zmień oddział
ul. Warty 19, 57-300 Kłodzko
Referat Obsługi Klienta
(74) 867-40-24
klodzko@dord.dolnyslask.pl
PN - PT 08:30 - 15:30

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z w art. 98a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2021 poz. 1212 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2242 z późń. zm.) w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i posiadają pismo od starosty informujące o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących  do 15 uczestników wg. programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 roku (Dz. U. 2021 poz. 2242 z późń. zm.). Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

 • dokonać opłaty za szkolenie (w przypadku wpłaty przelewem, należy dostarczyć potwierdzenie dokonania przelewu),
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową (wniosek).
 • zapoznać się z regulaminem kursu.

Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

 • ważny dokument tożsamości,

Opłaty:

 • Koszt szkolenia wynosi 500,- zł brutto – wpłata na konto DORD /OR Wałbrzych Santander Bank Polska S.A. 87 1090 2271 0000 0005 8400 0501 tytułem: imię i nazwisko – kurs reedukacyjny;
 • Osoba zapisana na Kurs może z niego zrezygnować, bez ponoszenia kosztów najpóźniej dzień przed jego rozpoczęciem. Rezygnacji można dokonać:
  - telefonicznie 74 867-40-24

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Dział Obsługi Klienta, Oddziału Terenowego DORD w Kłodzku:
email: klodzko@dord.dolnyslask.pl
tel. (74) 867-40-24

Najbliższe planowane szkolenia:

 • WAŁBRZYCH: 13-14.12.2023 r. godz. 13:30 - 19:30 - ul. Piotra Wysockiego 28 - BRAK MIEJSC
 • KŁODZKO: 20-21.12.2023 r. godz. 14:00 - 20:00 - ul. Warty 19
 • WAŁBRZYCH: 10-11.01.2024 r. godz. 13:30 - 19:30 - ul. Piotra Wysockiego 28

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

Nr konta bankowego:
Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2271 0000 0005 8400 0501