Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Kamienna Góra

Zmień oddział
Działalność OT DORD Kamienna Góra została zawieszona. Osoby zainteresowane zdawaniem egzaminów na prawo jazdy zapraszamy do innych oddziałów Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Informacja w sprawie rozpoczęcia procedury zakupu pojazdów przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów kat. B w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
we Wrocławiu oraz Oddziałach Terenowych w Oleśnicy, Oławie i Miliczu.

Realizując wdrożoną „Politykę ujednolicenia floty pojazdów przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów na kat. B prawa jazdy w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego”, mającą na celu wprowadzenie od roku 2026  jednej marki pojazdów w siedzibie DORD oraz wszystkich Oddziałach Regionalnych i Terenowych Ośrodka, uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy procedurę, przewidzianą zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę pojazdów do Wrocławia oraz Oddziałów Terenowych w Oleśnicy, Miliczu i Oławie.

Postępowanie pn. „Dostawa, w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu 27 szt. pojazdów egzaminacyjnych dla DORD, przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na kat. B prawa jazdy” prowadzone jest w trybie art. 132 ustawy Pzp, tj.  przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie w przedmiotowej sprawie zostało opublikowane w dniu 01.02.2022 r.
w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  - nr ogłoszenia 2022/S 022-054159.

Treść ogłoszenia, a także Specyfikacja Warunków Zamówienia, znajdują się na Platformie zakupowej pod adresem http://dord.ezamawiajacy.pl

Zgodnie z założeniami, przewidzianymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dostawa pojazdów nastąpi do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu zakończenia procedur przewidzianych obowiązującymi przepisami  i odbioru pojazdów, egzaminowanie prowadzone będzie na pojazdach dotychczas użytkowanych.