Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
egzamin - zarezerwuj termin przez internet
Zarezerwuj

Głogów

Zmień oddział
ul. Folwarczna 52b 67-200 Głogów
Referat Obsługi Klienta
76 745 10 50
glogow@dord.dolnyslask.pl
PON-PT 8.00-14.30

Ceny egzaminów państwowych

Można to uczynić bezpośrednio przy zapisie na egzamin (płatność kartą płatniczą) lub wpłacić na konto Ośrodka:

Santander Bank Polska
39 1500 1429 1214 2002 3144 0000

Tytułem: Imię i Nazwisko PESEL

Tabele opłat za egzaminy przeprowadzane od dnia 19.01.2013r.
Wysokość opłat reguluje: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2013r. (Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami [Dz. U. nr 30, poz. 151, z późn. zmianami]) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

 KATEGORIEEGZAMIN TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY /całość/Ponowne przystąpienie do egzaminu /w przypadku nie zgłoszenia się na praktykę i teorię/ EGZAMIN PRAKTYCZNYPonowne przystąpienie do egzaminu /w przypadku nie zgłoszenia się na egzamin praktyczny/
Opłata za egzamin teoretyczny na wszystkie kategorie wynosi 30 zł
 B 170 170 140 140
 B+E --- --- 200 200
 A,A1, A2 210 210 180 180
 AM 170 170 140 140
 C,D 230 230 200 200
 B1, C1, D1, T 200 200 170 170
 C1+E, C+E, D1+E,  D+E --- --- 245 245

Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia oraz gdy jazda egzaminacyjna odbywa się ich pojazdem.

UWAGA: ZA NIE ZGŁOSZENIE SIĘ W WYZNACZONYM TERMINIE NA EGZAMIN I PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI OPŁATA WYNOSI 100 % CENY EGZAMINU.